Nyheter

Strategiska Innovationsprogrammet Medtech4Health

Just nu pågår verksamheten att sätta upp programkontoret och planera för de olika aktiviteterna som kommer att starta under 2016. Hemsidan kommer att utökas och byggas på med mer information om kommande utlysningar och aktiviteter vartefter dessa blir klara.
Mer information om det Strategiska Innovationsprogrammet Medtech4Health kommer senare att läggas upp på websidan www.medtech4health.se som är under uppbyggnad.
Vid frågor om var vänlig kontakta programkontoret och programdirektören Reidar Gårdebäck.
För ytterligare information om programmet se fliken Medtech4Health.

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik

Förutsättningarna för medicinteknisk FoUI i Sverige har blivit bättre! NFMT:s ansökan till Vinnova, om inrättande av ett strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik, Medtech4Health har beviljats! Se Vinnovas pressmeddelande här.
Budgeten är fastslagen till
2016: 20 MSEK
2017: 35 MSEK
2018: 40 MSEK.
Därefter ska programmet ligga kvar på 40 MSEK/år. Var tredje år utvärderas programmet och avsikten från Vinnova är att det ska vara 10-årigt.
Grattis till alla innovationsinriktade medtech-intressenter!

SLL och Karolinska/KI/KTH tog hem 1:a priset på SAMTIT 2015

Vid SAMTIT:s 16:e Kongress i Malmö 2015, fredag 24/4, vann SLL:s web-utbildning ”Säker teknik i praktisk sjukvård/uppdragsutbildning 7,5 hp” första pris i kategorin: Bästa Interaktiva utbildning.
Det vinnande bidraget var en film,”Ventilatorolycka på IVA”, som har tagits fram och producerats av Gösta Hellström (KI) och Stefan Weis & Robert Sundberg (Medicinsk Teknik Karolinska) enbart för kapitlet ”Patientsäkerhet” den nya webbutbildningen som genomförs gemensamt av KTH och KI.

Medtech Investment Day – nu på NLS days  2015: 9-10 september

Medtech Investment Day blir 2015 ett event integrerat i Nordic Life Science days och därmed det största investerings- och partneringmötet för Life Science i Norden. Evenemanget går av stapeln den 9-10 september på Stockholm Waterfront. Dagen erbjuder en mix av företagspresentationer, key-note speakers, paneldiskussioner, one-on-one möten och möjligheter till nätverkande. NLS days är en plattform för medicintekniska entreprenörer, investerare, industriledare, beslutsfattare och andra yrkesgrupper med intressen i nordisk medtech.

Swedish Medtech är i år medarrangör och därmed får våra medlemmar 10% rabatt på avgiften se http://www.swedishmedtech.se.  Möjlighet till Early bird-avgift endast t.o.m. 31 mars så skynda att fynda! Dessutom finns möjligheten att sponsra NLS-days 2015 genom Swedish Medtech. Företag får då tillfälle att bland annat öka sin synlighet och presentera sig vid olika sessioner. Kontakt tas vid intresse med Swedish Medtech som förmedlar intresset vidare till eventarrangören BioNordic. Vid frågor om sponsorskap eller deltagande, vänligen kontakta Malin Hollmark, malin.hollmark@swedishmedtech.se.

Vikariat: handläggare på VINNOVA inom Hälsa

Vill du medverka till att företag inom life science får bättre förutsättningar att lyckas? VINNOVA erbjuder en möjlighet att genomföra och utveckla våra insatser för att främja framtidens innovationer inom hälsa och life science. Du kommer att ingå i ett team med kolleger från hela VINNOVA. Teamet arbetar med insatser och stöd till utveckling i små och medelstora företag, nationellt och internationellt. Mer information om tjänsten här: http://www.vinnova.se/sv/Om-VINNOVA/Arbeta-pa-VINNOVA/Lediga-tjanster/Handlaggare-Halsa-vikariat/

Projektanslag stiftelsen Promobilia

Sista inlämningsdag för att söka projektanslag för HT 2014 är fredag den 10 oktober. För mer information se deras hemsida www.promobilia.se.

Stiftelsen Promobilia utlyser anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder.

Sista ansökningsdag 2014-09-10. Med begreppet funktionshinder avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa. En Doktorandtjänst och en Postdoktorstjänst båda med anslagstid om 2 år. Ansökningsblankett och ansökningsvillkor med stiftelsens specifika krav återfinns på Stiftelsens hemsida, www.promobilia.se. Frågor besvaras av stiftelsens kansli, telefon 08 6669551/52 eller info@promobilia.se

Utlysning av projektanslag inom medicinteknisk forskning relevant för barn med cancer 2014

Barncancerfonden utlyser projektanslag inom området medicinteknik för kliniker, teknikforskare och företag. Syftet är att belysa och lösa problem av medicinteknisk karaktär relevanta för barn med cancer. Deadline för föransökan är                               2014-06-11. Se Barncancerfondens hemsida för info: http://www.barncancerfonden.se/forskning/Utlysningar/ansokningssystemet1/. Vid frågor kring utlysningen vänligen kontakta Anders Höglund, Forskningssamordnare, Telefon: 08-584 209 31 eller 070-546 35 64anders.hoglund@barncancerfonden.se

Fullständig ansökan SIO Medtech 4 Health inskickad till Vinnova den 7/3 2014.

Glädjande besked från Vinnova att SIO Medtech 4 Health går vidare till steg 2 i Vinnovas ansökningsprocess. (2014-01-23)

Strategisk FoI-agenda för framtidens hälsa, vård och omsorg

Nu finns NFMT:s agenda att ladda ner. Se länk under “Bakgrund”.

NFMT och agendan “Teknikens roll…” i korthet:

På Vinnovas hemsida finns nu sammanfattningar av samtliga agendor som blev beviljade medel 2012 publicerade: FoI-agendor 2012.

NFMT i pressen:

Mikael Persson, professor i medicinteknik på Chalmers och styrelsemedlem i NFMT, berättar i tematidningen Mediaplanets bilaga “Innovation och Forskning” om vårt arbete i NFMT. Se hela artikeln här: www.mediaplanet.se.

SSF: Synergibidrag för forskning inom biomedicinsk teknik
Stiftelsen för Strategisk Forskning har lagt ut en utlysning om s.k. synergibidrag för forskning inom (fyra områden av) biomedicinsk teknik på sin hemsida. Se www.stratresearch.se för närmare information om utlysningen.

NFMT på NovaMedTechs Innovationsmässa 2013
Tisdagen den 23 april i Linköping gick Novamedtechs Innovationsmässa av stapeln. Deltagare från vård, akademi och näringsliv fanns på plats och det bjöds goda möjligheter till kontaktskapande och nätverkande. Vi lyssnade till personer med intressanta budskap. Arrangemanget skedde inom ramen för NFMT.